Jablanac I

Za smještaj muškaraca u Jablancu su se upotrebljavale dvije, a za smještaj žena tri seoske kuće. Oko samog sela nalazilo se dvanaest bunkera s naoružanom ustaškom posadom. Logoraši su na ovoj ekonomiji obrađivali oko 60 hektara zemlje. Ekonomija u Jablancu prestala je postojati sredinom prosinca 1944. godine, a na samu ekonomiju su, tijekom prve polovice 1945. godine, tek povremeno dovođene manje grupe logoraša.

Jablanac nikada nije u potpunosti oživio. Već 1964. godine selo je zbog poplava raseljeno.

Jasenovac 1945.-1947. Fotomonografija str.238