Kako je obeleženo mesto na kojem je bio logor Krapje

Mjesto bivšeg ustaškog logora Krapje ograđeno je 1967. godine, a nad centralnom grobnicom podignut je spomenik.* Na jugozapadnoj strani od nje na udaljenosti od cca 30 metara obilježena je druga masovna grobnica u kojoj su većinom sahranjeni Židovi, a na sjeveroisto­čnoj strani, na udaljenosti od oko 800 metara, cestom uz rijeku Strug, u šumi Krndija (Krapje Dol) nalazi se treća veća grobnica u kojoj su sahranjeni ubijeni radnici Zagrebačkog električnog tramvaja. Prostor bivšeg logora i masovnih grobnica, iako zaštićeni Zakonom o zaštiti nepokretnih spomenika kulture, devastiran je u Domovinskom ratu.

* Rad ing. arh. Ninoslava Jankovića.

Nataša Mataušić, KONCENTRACIONI LOGOR ЈASENOVAC Fotomonografija, Spomen područje Jasenovac, Zagreb 2008. Str.95