Logor II BROČICE

To je centralni i najveći logor u sistemu KCL Jasenovac (125 ha). Formiran je u jesen 1941. na prostoru bivše ciglane nedaleko mjestu Jasenovac. S tri strane bio je opasan zidom visine 3 – 5 m, a s četvrte, južne, žicom i rijekom Savom. Glavne logorske zgrade bile su: Ciglana, lančara, mlin, stolarija i pilana u kojima su radili logoraši. Logoraši su radili na gradnji nasipa rijeke Save. Do logora je vodila pruga koja je danas jedini autentični ostatak logora III.

Uz muškarce u logoru su bile zatočene i žene i djeca. U njemu su se odigravala najbrojnija zvjerstva ustaških koljača, uz napomenu da je najveći broj logoraša iz ovog logora skelom prevežen u Donju Gradinu (desna obala, Save) i tamo likvidiran.

Iz ovog logora izvršen je i proboj logoraša 22.04.1945. Kada se govori o KCL Jasenovac, u prvom redu se misli na ovaj logor.