3. Logor II BROČICE

Prvi logori iz Sistema ustaškog koncentracionog logora Jasenovac osnovani su tijekom druge polovice kolovoza I početkom rujna 1941. Godine. Radi se o lokacijama na području Lonjskog polja, uz desnu obalu rijeke Strug. Prema naseljima koja se nalaze u njihovoj blizini logori su nazvani Kraplje I Bročice. Logor Kraplje se nalazio oko deset kilometara zapadno od Jasenovca, dok logor Bročice smješten oko tri kilometra od mjesta Jasenovac. 

Logori su bili opasani gustim redovima bodljikave žice unutar kojih su se nalazile drvene barake za smiještaj zatočenika I stražara. Zatočenici su bili izloženi teškim uvjetima logorskog života, prisilnom I iscrpljujućem radu, torture, I likvidacijama. Brojno stanje održavalo neprekidnim dovođenjem novih zatočenika koji su pristizali iz svih djelova NDH.

U vrijemepostojanja ovih logora nije djelovala niti jedna od preostalih logorskih jedinica koncentracionog logora Jasenovac. Dolaskom jesenjih poplava odlučeno je da se logori Kraplje I Bročice ukinu te da se preostali zatočenici prebace u objekte bivšeg industrijskog kompleksa u Jasenovcu. Na taj način u studenom 1941. Godine nastao logor Ciglana koji će sve do kraja rata predstavljati centralni logor u sustavu koncentracionog logora Jasenovac. 

Mjesto masovnih grobnica s posmrtnim ostacima žrtava logora Bročice nalazi se u šumi Donja Krndija nedaleko od Jasenovca. 
Izvor: “Jasenovac 1945-1947., Fotomonografija” – Đorđe Mihovilović – Jasenovac 2016. Godine, str. 60-