Kožara – dr Nikolić

Logor “Kožara” bio je smješten u trouglu između Save, pruge i ceste za Drenov Bok. Logor IV “Kožara” bio je osiguran sa svih strana gustom bodljikavom žicom i imao je samo jedan izlaz na cestu. 

U toj su se kožari obrađivale, štavile sirove kože. Kože su se namicale razbojničkim naletima i pljačkama SS-ocaca, Gestapoa i ustaša srpskih i hrvatskih sela. Od tih su se koža pravile torbe, futrole, cipele i čizme za čarkare i ustaške i nacističke “časnike”, oficire.

Dr Nikola Nikolić, Jasenovački logor smrti, str. 414.