Logor IV Kožara – Mirko Peršen

Logor IV. Kožara
U samom mjestu Jasenovac nalazio se Logor IV. Kožara. Ustaše su industrijske zgrade, gdje se izrađivala i sušila koža, opasali bodljikavom žicom od više redova, tako da su sva skladišta, radionice, prostorije s dinamom, motorom i parnim strojem, bazeni za umakanje kože, jame za vapno, poslovne zgrade i stanovi namještenika, sačinjavali logor.
U Kožari su prilike bile bolje nego u Ciglani. Brojno stanje je uglavnom bilo neprestano jednako. Oko 100 do 150 ljudi, mahom stručnjaka potrebnih tehnološkom procesu. To ih je i sačuvalo. Obuća i drugi predmeti od kože ustašama su bili važni. Svaki poremećaj osjetio bi se na proizvodnji i opskrbljivanju vojnih jedinica. Radilo se dnevno po 10 sati. U Kožari su bili pretežno Židovi. Organizirana je logorska uprava s logornikom-zatočenikom na čelu. Za postojanja logora nije bilo masovnih likvidacija. U nekoliko navrata bili su odvođeni pojedinci koji se nisu vratili. Prema pričanju Stojana Lapčevića, postolarskog radnika iz Zagreba, uhapšenog zbog ilegalnog rada, koji je u Kožari radio više od dvije godine, tako je likvidirano desetak ljudi. S većim ili manjim oscilacijama život je podjednako tekao do travanjskih dana 1945. godine.

Mirko Peršen, Ustaški logori, str. 228.