Lokacija Logora IV Kožare

Logor IV KOŽARA
Nalazi se u centru mjesta Jasenovac, u današnjoj Preradovićevoj ulici, u objektima predratne kožarske zanatske radionice. Formiran je u prvoj polovici 1942. godine. Zatočenici koji su radili na preradi kože bili su pretežno bosanski Židovi. Sačuvane su dvije zgrade ovog logora, koje danas koristi PPK „Braća Rađenović” iz Novske.
OBELEŽAVANjE NA PROSTORU SPOMEN-PODRUČJA JASENOVAC (1966-1990), Odbor za razvoj Spomen-područja Jasenovac 1989. Godine, Vladimir Dedijer, Protiv zaborava i tabua,prilog 3, str. 329