Crkva

Stara Gradiška bila je izgrađena kao vojna utvrda za obranu od Osmanlija. Kako je stanovništvo, odnosno vojska i časnički kadar, najvećim dijelom pripadalo dvjema najzastupljenijim vjerama, u krugu utvrde u 18. stoljeću izgrađene su pravoslavna crkva, posvećena prijenosu moštiju sv. Nikole, i katolička crkva sv. Mihaela Arkanđela. Pravoslavna i katolička crkva nalazile su se u središtu utvrde, a jedna u odnosu na drugu bile su u dijagonalnom položaju. Pravoslavna crkva srušena je 1942. godine u vrijeme ustaškog logora, a katolička 1948. godine odlukom tadašnjeg Zavoda za prisilni rad.

Jasenovac 1945.-1947. Fotomonografija, str. 282