Ekonomija

Slično kao i u Jasenovcu, logorska ekonomija ustrojena je i unutar logora Stara Gradiška. Ona je predstavljala radni dio logora i ekonomsku osnovu njegova funkcioniranja. Ekonomski dio najvećim se dijelom pružao duž sjevernog bedema logora. Dio objekata spaljen je prilikom likvidacije logora u travnju 1945. godine.

Jasenovac 1945.-1947. Fotomonografija, str. 278