Muški logor – Mirko Peršen

Muški logor obuhvaćao je nekoliko zgrada bivše kaznionice. Glav­na i najveća jednokatnica s dva krila pripadala je nekadašnjoj tvrđavi. Odvojeno su bili smješteni Zidovi i Srbi od Hrvata i Muslimana. Sobe su bile velike. U toj su se zgradi nalazile sodara, prostorija za dezinfek­ciju, bojadisaonica, pekara, dvije zatočeničke kuhinje s priručnim skla­dištem i ambulanta. Uzduž dva krila protezao se tavan u kojemu je bila Krpara, skladište opljačkane odjeće i posteljine. Prema zapadu, na tu se zidanicu nastavljala dvokatna zgrada s prizemljem, izgrađena svojedobno za potrebe kaznionice. U malim izbicama, nekadašnjim sa­micama, boravilo je šest do osam logoraša. Zvala se K (katolička) na­stamba jer su u njoj bili katolici i muslimani.

Mirko Peršen, Ustaški logori, str.235