Muški logor

Za razliku od logora Ciglana u Jasenovcu, u Staroj Gradiški pravila se razlika u smještaju zatočenika prema vjerskoj pripadnosti. U zgradi muškog logora bili su smješteni najvećim dijelom Srbi i Zidovi. Bila je to velika jednokatnica u obliku slova ,,L“ građena u vrijeme Habsburške monarhije. U produžetku je naknadno dograđena tzv. ,,K“ nastamba, odnosno „nastamba katolika11, koja je korištena za smještaj Hrvata i muslimana.

Jasenovac 1945.-1947. Fotomonografija, str. 274