Kula

Jedan od najvećih i najzloglasnijih objekata u logoru bila je zgrada Kule, jednokatnica dimenzija 93×27 metara na čijem se krovu nalazio natkriveni rezervar za vodu (vodotoranj) u obliku kule, prema kojemu je zgrada i dobila naziv. Građena je 1762. godine sukladno baroknom vojnom graditeljstvu tog vremena koje je podrazumijevalo gradnju nadsvođenih prostorija.

Zgrada je sa svih strana bila opasana posebnim bedemom visine oko 6 metara. Na sjeveroistočnoj strani bedema nalazila se glavna dvokrilna željezna kapija iznad koje se nalazio nadsvođeni dio od cigle koji se nadovezivao na bedeme s njezine lijeve i desne strane.

Kasniju nadogradnju uz jugoistočne kutove bedema (iz perioda ustaškog logora) predstavljaju dvije stražarnice. Na njihovom vrhu nalazio se četveroslivni krov blagog pada koji je bio obložen pocinčanim limom.

U periodu ustaškog logora Kula je postala mjesto zatočenja žena i djece, posebno srpskih obitelji iz slavonskih i bosanskih sela.

U mračno i vlažno zdanje Kule, na goli i hladni pod, zatvarane su grupe zatočenica koje su neprestano pristizale. Danima su ostavljane bez hrane i vode.

U periodu Domovinskog rata zgrada Kule i okolni bedemi pretpjeli su teška oštećenja.

Kula se nalazila u jugoistočnom dijelu utvrđenja, otprilike stotinjak metara od korita rijeke Save Zgrada se sastojala od prizemnih tunela i ćelija na prvom katu. Glavni ulaz nalazio se sa sjeverne strane, dok se s boka (zapadno pročelje) na zgradu naslanjao nasip kojim se dolazilo do vrata gornje etaž.

Jasenovac 1945.-1947. Fotomonografija str.270-271