Lokacija jasenovačke grupe logora

Plan o koncentracionim logorima na Velebitu i Pagu propao je zbog talijanske vojne prisutnosti. Trebalo je pronaći novo područje. Najviše je odgovarao teren u međurječju Save, Velikog Struga i Lonje, podvodan, zaštićen rijekama i poplavljenim površinama. Na jugu Sava, a na sjeveru Veliki Strug bili su izvrsne prirodne zapreke u osiguranju logora. Zemljište idealno za melioracione radove koji su zahtijevali mnogo radne snage. Presijecala ga je željeznička pruga Novska-Dubica, te povezivala s ostalim krajevima, a i Zagreb je bio relativno blizu. Bio je to izvanredno prikladan teren za logore. Nedaleko se nalazila kaz­nionica u Staroj Gradiški koja se uključuje u predviđeni sistem logora.

Mirko Peršen, Ustaški logori, str. 22