Međustrogovi

Na ovaj prostor, na sječu šume, dovođeni su logoraši iz KCL Jasenovac. Veliki broj tih zatočenika je tu i likvidiran o čemu svjedoče masovne grobnice od kojih su one na ušću Struga u Savu već obilježene.

OBELEŽAVANjE NA PROSTORU SPOMEN-PODRUČJA JASENOVAC (1966-1990), Odbor za razvoj Spomen-područja Jasenovac 1989. godine, Protiv zaborava i tabua,Vladimir Dedijer, str. 330