Citat iz svedočenja logoraša Vojislava M. Prnjatovića

Jasenovac je varošica, koja leži na samom ušću rijeke Une u Savu. Od železničke stanice Jasenovac varošica je udaljena 2 km.

Za Napoleonova vremena, Jasenovac je ležao na tromeđi triju velikih carstava: Otomanskog, Napoleonovog i Austrijskog, pa od toga i ona narodna uzrečica: „Kada pjetao zakukuriče u Jasenovcu, tada se čuje u tri carstva“. Dakle, tada je Jasenovac bio granica izmeću tri carstva, a danas je Jasenovac granica izmeću dva svijeta: zemaljskog i prekozemaljskog.

Iz Memoranduma SPC – izvodi iz svedočenja Vojislava M. Prnjatovića
Jasenovac mesto natopljeno krvlju nevinih – Spomenica, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve, Beograd, 1990. str.34-35