MJESTO JASENOVAC

Osim logora IV KOŽARA, u samom mjestu Jasenovac nalazile su se različite ustaške institucije (zatvori UNS-a, bolnica i dr.) kao i bandere na koje su vješani zatvorenici i logoraši…

OBELEŽAVANjE NA PROSTORU SPOMEN-PODRUČJA JASENOVAC (1966-1990), Odbor za razvoj Spomen-područja Jasenovac 1989. godine, Protiv zaborava i tabua,Vladimir Dedijer, str. 331