Sudbina mještana Jasenovca

Za cijelo vrijeme NDH i postojanja logora stanovnici mjesta Jasenovac živjeli su pod posebnim režimom. Kao posebna logorska zona cijelo je mjesto bilo posebno čuvano i štićeno. Tu se nalazilo Zapovjedništvo logora, ustaška bolnica i ustaški zatvori, te nekoliko radnih grupa (radionica za proizvodnju predmeta od kože za potrebe vojske i privatnih lica – Kožara, i strojarska radionica Brzi sklop).

Sudbina mještana Jasenovca bila je neposredno povezana s obližnjim logorom. Svakodnevno su bili svjedoci otpremanja zatočenika u logor i njihovih likvidacija. Pokušavali su pomoći koliko su im prilike dozvoljavale, ali uvijek po cijenu vlastita života: komadićem kruha, voćkom, preuzimanjem kakve poruke ili sitne usluge.143

143 U vremenu od 1941. do 1945. godine poginulo je i umrlo u logorima i zatvorima, te partizanskim jedinicama 367 mještana Jasenovca. Najveći broj stradao je u logoru Stara Gradiška (128) i Logoru III Ciglana (114). Među njima bilo je i pedeset četvoro djece u starosti do 12 godina.

Nataša Mataušić, KONCENTRACIONI LOGOR ЈASENOVAC Fotomonografija, Spomen – područje Jasenovac, Zagreb 2008. Str.118