Sudbina sela Mlaka i Jablanac

Oko Jasenovačkog logora podignuta su (proterana su) dva sela odnosno srpsko stanovništvo tih sela i sve njihovo prigrabljeno i opljačkano.

Najprje su ustaše tjerale seljake sa susjednih oranica, koje su već bile zasijane. Tako je proširena »ekonomija« logora.

Prvo su dignuta sela Mlaka i Jablanac. Nešto Jablančana izbjeglo je u Bosnu pred terorom ustaša i to njihovo bjegstvo uzeto je kao povod da se digne Mlaka. One koji su davali otpor ili pokušali bjegstvo ubijali su na licu mjesta. Bilo ih je koji su skakali u Savu. Ubijeni su starci i babe. Žene i djeca potovareni su u vagone za Gradišku. Muškarci na rad u Njemačku — u stvari dovedeni su u Zemunski logor, pod bičeve i glad, odakle poslije nekoliko mjeseci vraćeni natrag u Jasenovac, odatle preko Save u selo Gradinu i tamo pobijeni. Neki nisu ni išli za Zemun, nego su odmah bili likvidirani u „keramici“.

Stoka je sva opljačkana i otjerana većim djelom za Njemačku. Zenska ustaška radna služba obilazila je kuće, pljačkala živad i ostalo i sve to odvozila kolima. 

Deo iskaza DUŠANA ČULUMA, KOJI JE POBJEGAO IZ LOGORA U DANE VELIKE OFANZIVE NA KOZARU

Jasenovački logor, Iskazi zatočenška koji su pobjegli iz logora, IZDANJE PROPAGANDNOG OTSJEKA ANTIFAŠISTIČKOG VIJEĆA NARODNOG OSLOBOĐENJA JUGOSLAVIJE, 1942. Str. 34