Kuća leleka

Jedan od simbola stradanja Roma bilo je imanje Ostoje Krnjaića (tzv. „kuća leleka“) u selu Uštica. Imanje se nalazilo na samom kraju sela u blizini mjesnog pravoslavnog groblja i u blizini bašči gdje su vršene masovne likvidacije zatočenika.

Jasenovac 1945.- 1947. Fotomonografija, str. 235