Masovno dovođenje Cigana

Otpočelo je masovno dovođenje Cigana. Dnevno je stizaio po 6—12 vagona. Iskrcavani su pred logorom i tu su morali da sjede na zemlji. Ustaše su odvajale najprije muškarce i odvodili ih tobože „na rad za Njemačku“. Cigani su morali da pjevaju: »Paveliću, živjela ti ruka, što ti ubi srpskoga hajduka« i kliču „Poglavniku“ i NDH. Ustaše su im govorile kako su ih doveli da nasele srpske, partizanske zemlje. U prvo vrijeme vodili su ih u Uštice, smještali u kuće, ubijali maljevima, zakapali u jame po baštama. U prvo vrijeme vodili su Cigane sa malom stražom. Kasnije kada su Cigani uvidjeli o čemu se radi i kada su nastala masovna bježanja, straža je pojačana. Uvijek su se čula puškaranja. Poslije muškaraca ubijali su Ciganke i njihovu djecu.

Svakoga dana rastao je broj dotjeranih Cigana. U Ušticama više nije bilo mjesta. Masovno klanje prešlo je u selo Gradinu…

Deo iskaza pobjeglog zatočenik Gabrijela Vintera, privatnog činovnik iz Zagreba, koji je u jasenovačkom logoru obavljao posao kočijaša

Jasenovački logor, Iskazi zatočenška koji su pobjegli iz logora, IZDANJE PROPAGANDNOG OTSJEKA ANTIFAŠISTIČKOG VIJEĆA NARODNOG OSLOBOĐENJA JUGOSLAVIJE, 1942. Str. 33