Selo Uštica

Selo Uštica, na ušću rijeke Une u Savu, »očišćeno« je od pravoslavnog stanovništva 8. svibnja 1942. godine. Žene i djeca otpremljeni su u logor Staru Gradišku, a muškarci sposobni za rad preko Zemuna u Njemačku i Norvešku. U Uštici je u srpnju formiran logor za Rome, tzv. Ciganski logor. U njega su u lipnju i srpnju bili dopremljeni i zarobljeni pravoslavni seljaci s Kozare.

Nataša Mataušić, Jasenovac fotomonografija, str.113