Sprovode Cigane za selo Uštice i njihova likvidacija

Vidio sam kako u kolonama sprovode Cigane za selo Uštice, gdje su ih u masama ubijali. Ustaše ih tjeraju da pjevaju pjesme. Cigani poslije pjesme nastoje da se dodvore dželatima. Govore: „Ja sam dobro pjevao!“ Drugi: ,Ja sam glasno pjevao!“ Pred njima je išao Dudo Bararon, tuzlak Jevrej, raskopčanog kaputa da mu se vidi revolver. On je pored Danona bio najistaknutiji član tzv. »D« grupe koja je kopala jame za mrtve, a i sama ubijala zajedno sa ustašama i snimala žrtve. »D« grupu sačinjavali su sami zatočenici.

Cigane su vodili u kolonama, dvojici po dvojici bile su vezane ruke, kroz čitavu kolonu protezao se dugačak lanac, a posebno četvorica po četvorica bili su vezani još žicom i to kroz uši i svaki je morao još da slobodnu ruku stavi svome prethodniku na rame. Prvi koji nije imao prethodnika držao je slobodnu ruku na fašistički pozdrav. Tako su izgledale kolone Cigana nanizanih na žicu, osuđenih na skoru strašnu masovnu smrt. Jednoga dana otjerale su ustaše grupu od oko 55 Hrvata radnika, seljaka i građana, ovako povezanih, isto u smrt u Uštice. Bila je to grupa hrvatskog seljaka i književnika Pavleka Miškine, koga su odvojili i navodno otjerali u logor u Gradišku. Kad sam jednog dana išao sa kolima po šoder na groblju u Ušticama vidio sam gomilu preklanih Ijudi, jednih na drugima. Ne znam ko su bili ti Ijudi.

Cigana je dolazilo sve više i više, u Ušticama bilo je sve manje mjesta i onda su počeli da Cigane prebacuju lađom za selo Gradinu, preko u Bosni, i da ih tamo ubijaju.

Deo iskaza pobjeglog zatočenik Gabrijela Vintera, privatnog činovnik iz Zagreba, koji je u jasenovačkom logoru obavljao posao kočijaša

Jasenovački logor, Iskazi zatočenška koji su pobjegli iz logora, IZDANJE PROPAGANDNOG OTSJEKA ANTIFAŠISTIČKOG VIJEĆA NARODNOG OSLOBOĐENJA JUGOSLAVIJE, 1942. Str. 25-26