Uštica I

Uštica

20. svibnja 1942. započela su masovna hapšenja Roma na cijelom – teritoriju NDH. Dopremani su u Jasenovac u velikim grupama sa svom pokretnom imovinom. Popratni popisi ne nose njihova imena već samo broj osoba ili teretnih vagona kojima su transportirani. Stariji muškarci, žene i djeca odvajani su od mlađih muškaraca I odmah upućivani na likvidaciju u Donju Gradinu. Mlađi muškarci bili su smješteni u logoru III C koji je uspostavljen na terenu logora III Ciglana. : Mali broj Roma bio je raspoređen u radne grupe, gdje su uglavnom i radili na najtežim poslovima, a među njima je bio i posao grobara u Donjoj Gradini.

Dio Roma bio je smješten u tzv. ciganskom logoru koji se nalazio u Uštici, selu smještenom između rijeka Une i Save nasuprot Jasenovca i Donje Gradine.

Radilo se o napuštenim srpskim kućama čiji su vlasnici 8. svibnja 1945. otjerani u logore. Ta ispražnjena imanja pokazala su se idealnima za lokaciju novog logora.

Jasenovac 1945.-1947. Fotomonografija str.234