TRANSPORT 145 LJUDI, ZENA I DECE U LOGOR GOSPIĆ

Vreme predaje 5/8. u 10,32 č.

Vreme otpravljanja

5. u 10,57 č.

Posebnom opunomoćeniku Poglavnika gosp. podmaršalu Laxi

M O S T A R

Molim Vas da primite do znanja ovaj brzojav kotarske oblasti Ljubinje stop Savezno naredbi taj broj V.Z.D. 1/41 izvještavamo da je po naredbi ustaškog povjerenika za Bosnu i Hercegovinu gosp. Francetića tajni broj 378 od 31. srpnja ove godine uhićeno 235 lica pravoslavnih stop Od tog dosad upućeno u logorište Gospić 145 lica a ostalo je još uhićen 90 stop Među uhićenim licima bilo je 80 po sto žena i djece a tako isto i među ovim koji su ostali moralo se je iseljavati i žene i djeca jer su starješine bile uhićene a za njih se tko nije imao starati stop. Molim nalog šta da radim sa ostalim uhićenim licima stop.

Tajni broj 74/41. kotarski predstojnik. Br. Pr. 931/41.

Dubrovnik, 5. VIII. 1941.                                  M. P.                     Velika Zupa Dubrava

Antun Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac, knjiga I, strana 72(?)

Arhiv VII, a. NDH, k. 308, reg. br. 2/1.