Dokument o postupanju sa zarobljenim partizanima

Dokument o postupanju sa zarobljenim partizanima

OBAVEŠTENJE UREDA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA OD 9. OKTOBRA 1944. PREDSEDNIŠTVU VLADE I MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA POVODOM OKRUŽNICE MINISTARSTVA ORUŽANIH SNAGA DA SE ZAROBLJENI PARTIZANI UPUĆUJU U KONCENTRACIONE LOGORE IAKO IM NEMAČKE VLASTI PRIZNAJU PRAVA RATNIH ZAROBLJENIKA

NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA — MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA URED MINISTRA

U. M. T. Broj: 3665/1944.                                                                 Zagreb, dne 9. listopada 1944.

Predmet: Postupak sa zarobljenicima. — 

1) PREDSJEDNIŠTVO VLADE

2) MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA                                                                 ZAGREB

U vezi sa ovom. U. M. T. br. 1895/44. od 30. IX. o. g. Glavno ravnateljstvo za javni red i sigurnost izvješćuje sliedeće:

Ministarstvo oružanih snaga — izvještajni odjel izviešćem od 29. VIII 1944. Izvj. br. 6676/Taj. U. R. Z. 2) Taj, izvješćuje, da je izdana zapovied svim dielovima naših oružanih snaga, da u buduće sve zarobljene partizane predaju redarstvenim oblastima odnosno sabirnom logoru u Sisku i Vinkovcima.

Sto se pak tiče onih odmetnika, koji budu zaroljeni sa strane njemačkih oružanih snaga priedlog nije provediv, jer njemačke vlasti partizanskim borcima priznaju prava ratnih zarobljenika a kao takove zadržavaju ih pod vlastitim nadzorom, jer se njemačke oružane snage na našem području smatraju ekstetorijalnom silom, čiji zarobljenici ostaju pod njemačkim nadzorom. Konačno je Ministarstvo oružanih snaga izvještajni odjel okružnicom od 29. VIII. 1944. Izvj. br. 1734. izdalo okružnicu podređenim zapovjedničtvima a koja glasi: „Na postavljeno pitanje sa strane jednog zapovjedničtva kako se ima postupati sa osobama uhvaćenim u borbenim podhvatima protiv partizana, kao i na temelju zahtjeva Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost R. S. Br. 2231/44. Gl. r. te kao dopunu razpisa Izvj. br. 1629 od 28. VII. 1944. daje se sliedeće objašnjenje:

Uhvaćeni partizanski i drugi odmetnički borci, koji se na našem državnom području suprostavljaju hrvatskim oružanim snagama, neće se smatrati ratnim zarobljenicima. Ovo vrijedi i za vojne i građanske osobe stranog državljanstva, koje bi se borile na našem državnom području na strani partizana i drugih odmetničkih skupina, a pri tome budu uhvaćeni. Sve takove osobe treba predati najbližim župskim redarstvenim oblastima ili izpostavama župskih redarstvenih oblasti, a ako se radi o većim skupinama zarobljenih partizana, koje odnosna redarstva ne bi mogla preuzeti uslijed pomanjkanja prostora u svojim uzama, ove uputiti u najbliže logore (sabirni logori Sisak i Vinkovci) zajedno sa cielim obtužnim tvorivom. Takove zarobljenike (uhićenike) neće se predavati njemačkim vlastima.“

Gornje se dostavlja informacije radi. — 

ZA DOM SPREMNI!

ZAMJENIK MINISTRA UNUTARNJIH POSLOVA

Državni tajnik:

 (Dr VI. Sabolić)

DOKUMENT BR. 353 

Strana 787-788, Antun Miletić: Koncentracioni logor Jasenovac, Knjiga II