Predavanje dece Karitasu

Dopis iz 1944 Komitetu Crvenog krsta

Nezavisna Država Hrvatska – Ministarstvo unutarnjih poslova Glavno  ravnateljstvo za javni red i sigurnost – Zagreb

Tajništvo glavnog ravnatelja

R.S. Taj. Broj: 2007/44 G.R.

Predmet: Odstranjenje djece

iz logora.

Broj: JS/KH – 547

Zagreb, 4. srpnja 1944. 

Comite international de la Croix – Rogue

Agence centrale des prisioners de guerre

Delegation en Croatie

Z A G R E B 

Savezno sa tamošnjim dopisom JS/KH – 547 od 23. VI. 1944. samočujemo da je izdan nalog, da se sva djeca predadu društvu ,,Karitas“ u svrhu daljeg odgoja. 

Ovaj nalog se već provodi. 

Tom zgodom slobodni smo upozoriti, da se u logorima nalazi maleni broj djece. 

Glede djece rođene u logorima u cielosti prihvaćamo Vaš priedlog, a potanje će se utanačiti prilikom zajedničkog posjeta logorima. 

Ujedno smo slobodni saopćiti, da se u logoru nalaze samo ona odrasla djeca, koja su ostala bez svojih roditelja, pa su ondje našli zaštitu i utočište. Veći broj djece već je preije predan u ,,Karitas“ i drugim humanitarnim ustanovama i pojedinim društvima na brigu i odgoj. 

Za dom spremni!

Glavni ravnatelj:

(Dr. M. Jurčić)

Strana, 379 – 380 Antun Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac, Knjiga III