Часопис АРЕНА

Арена је илустровани недељник који је излазио у Загребу од 26. априла 1959. до 29. децембра 2009. године. Обрађивао је теме из друштвеног живота који углавном  посматра из перспективе судбине обичних људи. Међу многобројним Арениним чланцима, који данас чине значајан документ свога времена, налазе се и они који говоре о људским драмама у вихору Другог светског рата. Неки од тих чланака представљају јединствена сведочанства о јасеновачком логору и његовим жртвама. У вези са тим посебно су драгоцени текстови књижевника и публицисте Марина Зурлија који су од 1963. објављивани у рубрици „Арена тражи ваше најмилије“.

Скенирани примерци часописа Арена, приказани на овој страни, добијени су љубазношћу Народне библиотеке Србије.