Комисије за истраживање ратних злочина

Након рата формиране су комисије са циљем прикупљања чињеница и откривања праве истине о ратним злочинима и злочинима у логору Јасеновац.

Вешала логора III Циглана.

Снимљено у мају 1945.
Фото: Архив Југославије, инв. бр. 10365

Извештај Државне комисије за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача

На чело Државне комисије постављен је др Душан Недељковић, филозоф, писац, учесник Народноослободилачке борбе, предратни ванредни професор на Филозофском факултету у Скопљу. Основни задатак Државне комисије било је прикупљање доказног материјала о злочинима окупатора и припадника домаћих државних, полицијских, војних и паравојних формација, у сврху покретања редовне истраге, лишавања слободе, екстрадиције, те подизања оптужнице и суђења. Државна комисија такође је била дужна водити евиденцију о ратним злочинцима и обавјештавати југословенску јавност о својим општим налазимаПриликом укидања овог органа, 12. априла 1948. године, предсједник Државне комисије поднио је Народној скупштини ФНРЈ завршни извјештај, који се у оригиналу чува у фонду Државне комисије у Архиву Југославије у Београду. Овом приликом објављујемо његов транскрипт.

Владан Вуклиш / Архив Републике Српске;
UDK 341.322.5:343.819.5
DOI 10.7251/TOP 2016164В
COBISS.RS-ID 6057240

На овом линку можете преузети цео извештај односно транскрипт извештаја Државне комисије.