Prvi uviđaj o zatečenom stanju

Prvi uviđaj o zatečenom stanju u koncentracionom logoru Jasenovac – Logoru III, u Donjoj Gradini i u Uštici obavila je, 11. maja 1945, Okružna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača iz Nove Gradiške. Sedam dana kasnije, 18. maja, na prostor bivšeg logora došla je Anketna komisija Zemaljske komisije Hrvatske za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača. Podatke o izgledu, organizaciji logora, svakodnevnom životu i posljednjim danima postojanja logora Komisiji su dali preživjeli zatočenici, učesnici proboja.71

71 Prema višegodišnjem istraživanju višeg kustosa Spomen-područja Jasenovac Đorđa Mihovilovića i kustosa Spomen-područja Donja Gradina Dejana Motla, proboj iz Logora III – Ciglana preživilo je 90 logoraša.

Dejan Motl

JU SP Donja Gradina, kustos; istoričar;

dejanmotl@jusp-donjagradina.org

DOI: 10.7251/TDG0115031M

УДК 343.819.5(497.13 ЈАСЕНОВАЦ)

Топола — ЈУ СП Доња Градина, год. I, св. 1 (2015) стр. 47