Likvidacija logora II Bročice

10. novembra (1941) nadošla je poplava u logor Jasenovac II (= Bročice) tako da je 13. novembra upućena jedna partija zatočenika od 250 ljudi za Krapje, gde je privremeno improvizovan logor, a od ostalih 200 zatočenika prebačeno ih je 80, 14. novembra, u logor Jasenovac III (= Ciglana) dok ih je oko 120 ostalo u logoru Jasenovac II da ruše barake.
Ovih 280 zatočenika Srba upućenih za Krapje pobijeno je, i to svi do jednog „likvidirani”. Već na njihovom putu od logora Jasenovac II do sela Jasenovca ubijeno ih je oko 50, a po likvidiranju logora u Krapju u mesecu decembru (1941) pobijeni su od ove partije i svi ostali.
Mi koji smo došli u logor Jasenovac III ostali smo pošteđeni, osim nekolicine, dok od onih 120 zatočenika u logoru Jasenovac II pobijeni su svi osim dvadesetorice, koji su došli k nama u logor Jasenovac III.
Među odvedenima i likvidiranima u logoru Krapje nalazili su se među ostalima: Tekić Gavro, sudija; Bogdanović Jovo, trgovac; Tejić Mika, kafedžija sa sinovima Acom i Božom; braća Bogoljub i Obrad Bosnić; Panić Todor, kafedžija; Ostojić Mika, kafedžija; Milošević Jovo, privatni nameštenik; Bošnjaković Joco, sudski činovnik; Stojisavljević Stevo, žandarmerijski narednik u penziji, svi iz Bijeljine; a iz Visokog: Beatović Ranko, ranije poslovoća „Bate“. Koliko se sećam, tu su još bili Mandraka Spasoje i Čerik Nikola iz Sarajeva. Imena drugih ubijenih Srba ne mogu se sada setiti.
Od onih 120 Srba zatočenika koji su ostali radi rušenja baraka u logoru Jasenovac II pobijeno ih je 100, a znam da su meću njima pobijeni braća Trifković iz Doboja. Posle svih ovih likvidiranja bilo nas je u logoru Jasenovac III, tada jedinom logoru, još u svemu oko 100 ljudi, zajedno sa onih 20 iz logora Jasenovac II.

Iz Memoranduma SPC, svedočenje Đurković Simo
Arhiv muzeja SPC – Ostavština R. Grujića
Jasenovac mesto natopljeno krvlju nevinih – Spomenica, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve, Beograd, 1990. str.48-49

.